Human Talent Academy

Passie voor persoonlijk, zinvol leren

Leef je
dromen

Ontdek je talenten

Maak je potentieel vrij

Ontdek je passie

De Human Talents Academy is gespecialiseerd in visieontwikkeling op het nieuwe, persoonlijk, zinvol leren en dit praktisch toepasbaar maken in de leeromgeving.

Persoonlijk, zinvol leren (gepersonaliseerd leren) –
het programma

Persoonlijk leren begint met: Het stellen van persoonlijke doelen.
Het ontdekken van de eigen (toekomst-)dromen, passies, drijfveren, talenten en het leren daar vorm aan te geven. Het ontwikkelen van zelfvertrouwen, zelfsturing (leren kiezen) en leren creëren (creatieve vaardigheden). Het vinden van je plek in de maatschappij om bij te kunnen dragen vanuit je persoonlijke kwaliteiten en vaardigheden. Hoe kan een leeromgeving daar faciliterend aan zijn? Hoe maken we dit praktisch toepasbaar?

Zinvol leren is hier bedoeld als zin-vol leren voor het individu. ‘Zin’ in de zin van dat de leerling ervaart dat het voor hem/haar zin heeft en hij/zij daardoor vanzelf zin in leren heeft (intrinsieke motivatie). Want als leren zin heeft, heb je zin in leren.

Leerprogramma’s & boeken

7 stappen naar zinvol leren (leerprogramma/boek): beschrijft de 7 grondwaarden die persoonlijk (gepersonaliseerd) leren mogelijk maken.

De leerprogramma’s en boeken zijn gebaseerd op : Het ontdekken van je dromen, passie en talenten. Authenticiteit. Zelfsturing. Creatieve vaardigheden. Het verbinden met jezelf en met anderen. Zelfvertrouwen. Samenwerking. Doelen stellen. Resultaat gericht aan projecten werken. Het creëren van een veilige en inspirerende leeromgeving.
Er is een persoonlijk werkboek voor jongeren en een inspiratiegids/handleiding voor volwassen m.b.t. visie ontwikkeling op persoonlijk, zinvol leren en de praktische toepasbaarheid hiervan in de leeromgeving.

In 7 stappen naar zinvol leren

Voor docenten, leerkrachten, management

Deze gids voor het onderwijs laat op een heel praktische manier in zeven stappen zien hoe het nieuwe leren op school kan worden toepast. Het nieuwe leren of zinvol leren, laat kinderen ontdekken wie ze zelf zijn, waar ze van dromen en waar hun talenten liggen. Vanuit die aandacht voor zelfsturing, vertrouwen en zelfverwezenlijking ontwikkelt het kind de beste motivatie om actief te leren.

Onderwerpen die aan de orde komen zijn:

 • Een veilige en inspirerende schoolomgeving bieden
 • Zorgen voor verbinding
 • Creatievaardigheden stimuleren
 • Dromen en talenten ontdekken en realiseren
 • Doelen bepalen, een bestemming vinden
 • Jezelf zijn, authentiek zijn
 • Zelfsturing

Ontdek je passie en talenten

Voor jongeren van 10 tot 15 jaar

Je kent vast wel de bordjes met teksten over het volgen van je eigen dromen. Hartstikke leuk! Alleen … niemand vertelt erbij hoe je dat moet doen. Het Droom-doe-boek Ontdek je passie en talenten helpt je via een stappenplan je dromen te ontdekken en ze waar te maken. Ontdek:

 • Wie je bent
 • Wat je het liefst doet (je passie)
 • Wat je het best kunt (je talenten)
 • Hoe je hiervoor leert kiezen (navigeren)

Het stappenplan in dit Droom-doe-boek helpt je keuzes te maken, samen te werken, doelen te stellen en deze stap voor stap te bereiken. Op die manier kun je jouw unieke bijdrage leveren door te doen wat je het liefst doet en wat je het best kunt. Als je leert kiezen vanuit je hart, vind je vanzelf je plek in de wereld.

‘Dit zou elk kind moeten doen. Ontdekken wat je dromen zijn en leren hoe je ze kunt waarmaken! Een heel helder boek, met humor geschreven en inspirerend.’ FRANCINE OOMEN

Inspiratie sessies – teamdagen – workshops – trainingen – lezingen – advies & begeleiding

Gepersonaliseerd leren begint met een leervisie op persoonlijk leren.

Het begint met het bepalen van haalbare doelstellingen voor het individu en het instituut. Op een haalbaar tempo. Als de eigen visie op persoonlijk leren helder is en draagvlak heeft, kan er begonnen worden met implementatie. Stap voor stap, als toevoeging op het lesmateriaal. Technologische hulpmiddelen kunnen het individueel leren versterken en versnellen, maar zijn niet het uitgangspunt. Alles begint bij visie, inhoud, leerprogramma’s en praktische toepasbaarheid hiervan.

Binnen de (inspiratie) sessies en andere vormen van samenwerking deel ik graag breed de inzichten en visies op persoonlijk, zinvol (gepersonaliseerd) leren, ondersteund door de inzichten van de neurowetenschap. Zo kan de organisatie, het instituut haar eigen visie op persoonlijk leren inhoudelijk vormgeven met behoud van eigen identiteit. Veelal wordt de institutionele visie bijgesteld of aangescherpt. Hierdoor wordt draagvlak binnen de eigen teams, de eigen organisatie gecreëerd om samen vorm te kunnen geven aan het nieuwe, persoonlijk leren. De programma’s zijn praktisch toepasbaar in elke leeromgeving.

Onderwerpen zijn o.a.: Hoe leren we (neurologisch gezien)? Waarom leren we? Het ontdekken van dromen, passie, talenten.  Authenticiteit. Zelfsturing (leren kiezen). Wat zijn creatieve vaardigheden? Hoe zit het creatieproces in elkaar en hoe zet je dit in? Verbinden: hoe doe je dat? Docentvaardigheden. Faciliterend leiderschap. De veilige en inspirerende leeromgeving.

De mogelijkheden:

 • Inspiratie sessie – 1 dagdeel (interactief)
 • Workshop – 1 dagdeel (interactief)
 • Teamdag/dagdeel (interactief)
 • Lezing: 1 tot 1,5 uur
 • Training: lengte/duur in samenspraak met organisatie/instituut

Management advies & begeleiding : naar behoefte van opdrachtgever

Voor informatie en prijsopgave:

Testimonials

‘In haar filosofie van zinvol leren neemt Chantal Trigallez de lezer mee in de wereld van talentontplooiing en zelfontwikkeling. Het levert een bevlogen traject op van zelfontdekking, waarmee onze jongste generaties kunnen leren om het beste uit zichzelf te halen. Ze leren om te groeien.’

‘Chantal Trigallez heeft haar ruime ervaring en imponerende resultaten op dit vlak nu omgezet in boeken. Het zou verplichte literatuur moeten zijn voor iedereen die op de één of andere manier betrokken is bij het opleiden van kinderen. Want op deze manier krijgen kinderen betere kansen om succesvol en gelukkig te zijn in hun verdere leven.’

‘Deze inspiratiegids, maar ook het werkboek Ontdek je passie en talenten, zijn een aanwinst voor elke professional in het onderwijs. De wijze waarop het persoonlijk leren
hier is verwoord, draagt in hoge mate bij tot inspirerend en zinvol leren.’

‘Waardevolle inzichten en ervaringen voor het onderwijsveld. Het heeft mij nog meer bewust gemaakt van de rol die ik in het onderwijs kan vervullen, een taak die bezieling vraagt, maar ook bezieling kan aanreiken.’

‘Een mooi en goed verhaal.’ Kete Kervezee – Voormalig inspecteur-generaal van het Onderwijs, voorzitter Commissie Innovatie Zorgberoepen en Opleidingen ‘Een stevig werk dat goed bruikbaar is.’

‘Zinvol leren … Zo belangrijk. Heel helder geschreven, de goeie toon, begrijpelijk, met humor, maar vooral heel inspirerend!’

Vanuit de Human Talents Academy werken we samen met scholen in zowel het primair als voortgezet onderwijs, beroepsopleidingen, universiteiten, (non-) & profit sector, professionele sportclubs en andere leerinstellingen.

 • Human Talent Academy - enviroment

Over Chantal Trigallez

Chantal Trigallez is leerprogramma ontwikkelaar en schrijfster. Daarnaast is zij directeur/oprichtster van het TalentenTheater (een talentontwikkelingsschool op het gebied van expressie, creatie en co-creatie) en de Human Talents Academy waarin ze zich intensief bezig houdt met het ontwikkelen van programma’s voor het nieuwe, persoonlijk, zinvol leren.
Haar passie is de lerende in het zelfvertrouwen te laten groeien, tot zelfsturing te laten komen om het eigen potentieel (passie, talenten, drijfveren, dromen)  vrij te maken wat in iedereen aanwezig is. Haar specialiteit is het praktisch toepasbaar maken van creatieve vaardigheden binnen een leeromgeving.

Chantal werkt samen met verschillende specialisten en organisaties om de transformatie naar persoonlijk leren op een praktische manier vorm te kunnen geven. De begeleiding/samenwerking is zowel op visie ontwikkeling, inhoud, content als digitale leermiddelen.
Er wordt to-the-point, resultaatgericht en kostenbewust samengewerkt.

 • Human Talent Academy - connections

Heeft u een vraag? Neem dan gerust contact op.

Meer informatie of prijsopgave over lezingen / trainingen:

Email:

info@chantaltrigallez.nl

Telefoon:

06 53 61 62 84

© Copyright - Human Talents Academy